Dla każdego konsumenta ważne jest, aby wyrób, z którego korzysta, spełniał nie tylko jego oczekiwania jakościowe, ale był też bezpieczny i łatwo dostępny. Dlatego kluczowe jest, aby asortyment oferowany przez producenta posiadał certyfikat ISO np. ISO 9001.

Certyfikat 9001 to atut na wspólnym rynku Unii Europejskiej. Informuje o tym, że w firmie stworzona została dobra praktyka zarządzania jakością, co ułatwia również zdobywanie obowiązujących na rynku unijnym znaków bezpieczeństwa i jakości.

Firma Sulima posiada certyfikat ISO 9001, którym niezmiennie cieszy się od 2002 r. Dzięki temu systemowi:

  • nasi pracownicy doskonale znają zakres swoich obowiązków, co pozwala im na podejmowanie działań mających na celu zaspokojenie potrzeb klienta;
  • w sposób znaczny wyeliminowaliśmy reklamacje i błędy produkcyjne;
  • ułatwiliśmy do maksimum dostęp do informacji o naszych produktach;
  • monitorujemy oraz prowadzimy wszelką niezbędną dokumentację bezpieczeństwa i jakości surowców oraz wyrobów gotowych;
  • nasze produkty są powtarzalne, bo kontrola jakości to też zapewnienie powtarzalności produktu;
  • zwiększamy zadowolenie klienta – dzięki takim działaniom możemy stale doskonalić nasze produkty oraz poszerzać ofertę towarów oraz usług.

Posiadanie certyfikatu ISO 9001 uwiarygadnia także firmę przed jej kontrahentami. To dowód na to, że firma została zweryfikowana i oceniona pozytywnie przez niezależną jednostkę.