Tajfun – Koncentrat do mycia elewacji, dachówki i kostki brukowej

30,75209,10

Doskonale usuwa zanieczyszczenia atmosferyczne i zabrudzenia pochodzenia biologicznego.

Cena netto: 25,00 zł – 170,00 zł
Pojemność: 1 L, 10 L
Dostępność: 2-3 dni

Oblicz koszt wysyłki

Uzupełnij poniższe pola wpisując adres dostawy, aby obliczyć koszt wysyłki.

SKU: Brak danych Kategoria:

Opis

TAJFUN to alkaliczny koncentrat przeznaczony do mycia wszystkich rodzajów tynków elewacyjnych (akrylowych, sylikonowych, itp.), sidingów, desek kompozytowych, kostki brukowej, płyt chodnikowych, dachówek ceramicznych i blachodachówek. Doskonale usuwa mchy, porosty, zanieczyszczenia atmosferyczne i zabrudzenia pochodzenia biologicznego. Nie należy stosować na aluminium.

Sposób użycia i dozowanie:

Lanca pianotwórcza z myjką wysokociśnieniową:
• Koncentrat rozcieńczyć w stosunku 1:5 (200ml preparatu na 1L wody).
• Wlać do pojemnika na środki myjące.
• W zależności od intensywności zanieczyszczenia, stężenie roztworu roboczego, regulować przy pomocy myjki.

Opryskiwacz lub wiadro:
• Mycie blachodachówki: 1:20 (50ml koncentratu na 1L wody).
• Mycie kostki brukowej i elewacji: 1:20 (50ml koncentratu na 1L wody).
• Dla lepszego efektu, można użyć twardej szczotki.
• Spłukać za pomocą myjki wysokociśnieniowej lub węża.

Usuwanie mchu z kostki brukowej:
• Rozcieńczyć koncentrat z wodą w proporcji 1:5 (200ml koncentratu na 1L wody).
• Nanieść roztwór za pomocą opryskiwacza.
• Pozostawić na powierzchni na minimum 1,5 godziny.
• Obficie spłukać wodą.

Uwaga! Ogranicz zwierzętom i dzieciom dostęp do powierzchni pokrytych preparatem. Obficie spłukać wodą.

Zasady bezpieczeństwa:
H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
P102: Chronić przed dziećmi.
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301+P330+P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.
P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310: Natychmiast skontaktować się z lekarzem.
P405: Przechowywać pod zamknięciem.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego punktu utylizacji odpadów lub zwrócić dostawcy.

Informacje dodatkowe

Pojemność

,

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.